Projekt partnerski

Projekt pn.

Droga do zmiany

- wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

jest realizowany w partnerstwie przez następujące jednostki:

Lidera Projektu - Powiat Pszczyński

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie

oraz Partnerów projektu:

Gmina Pszczyna - Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina Goczałkowice-Zdrój - Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Projekt realizowany jest w okresie

od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.

na terenie powiatu pszczyńskiego,

w tym w gminie Pszczyna oraz Goczałkowice-Zdrój.

 

Głównym celem projektu jest

poprawa lub wzrost kompetencji społecznych i/lub zawodowych uczestniczkom i  uczestnikom projektu w okresie do 31.12.2017r.

 

Docelowo zaplanowano pomoc grupie 133 osobom

zagrożonym lub wykluczonym społecznie z w/w terenu.

Uczestnicy będą mieli zapewnione wsparcie

w ramach usług aktywnej integracji pod kątem społecznym,

zdrowotnym, edukacyjnych, zawodowym

w zależności od zdiagnozowanych problemów i deficytów

każdego uczestnika z osobna.

W grupie docelowej będą m.in.osoby niepełnosprawne i młodzież.

 

 

 

 

Made with Namu6